Baia B 50

B50 Open Yacht from Baia Yachts
B50 Open Yacht from Baia Yachts
Source www.extravaganzi.comBaia B 50
Baia B 50
Source www.mondialbroker.com
Baia B 50' open
Baia B 50' open
Source www.mondialbroker.com
B50 Open Yacht from Baia Yachts
B50 Open Yacht from Baia Yachts
Source www.extravaganzi.com
Baia One 43
Baia One 43
Source www.mcyb.mc
Baia B 50'
Baia B 50'
Source www.mondialbroker.com